25 pażdziernika 2022 r. - Konferencja POWER na Dolnym Śląsku
Serdecznie zapraszam na konferencję poświęconą Programowi Operacyjnemu Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanemu przez Publiczne Służby Zatrudnienia oraz licznych partnerów na Dolnym Śląsku - więcej
-------------------------------------------------------------------------------------
28 czerwca 2022 r. - stacjonarne, Wrocław

Spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli Beneficjentów, realizujących projekty w ramach Działania 1.1.1 PO WER. pt. Wdrażanie projektów PUP 2020-2022 w ramach Poddziałania  1.1.1 PO WER - więcej
-------------------------------------------------------------------------------------
28 czerwca 2022 r. - stacjonarne, Wrocław

Spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli Beneficjentów, realizujących projekty w ramach Działania 1.2 PO WER. pt. Zasady realizacji, problemy i rozliczanie wydatków w projektach 1.2.1 PO WER 2014-2020 - więcej
------------------------------------------------------------------------------------
25 listopada 2021 r.
Spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli beneficjentów, realizujących projekty w ramach Działania 1.2 PO WER. Online 25 listopada 2021 r. - więcej

-----------------------------------------------------------------------------
18 listopada 2021 r.
Spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy, realizujących projekty w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.
Online 18 listopada 2021 r.
- więcej
----------------------------------------------------------------------------------
22.09.2021 r.
Konferencja "PO WER - EFEKTYWNA POMOC DLA MŁODYCH DOLNOŚLĄZAKÓW" - Wrocław, 22.09.2021 r. - więcej
-----------------------------------------------------------------------------------
15.02.2021 r.
Spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli Beneficjentów Poddziałania 1.2.1 PO WER pn.: Najistotniejsze informacje związane z rozpoczętym wdrażaniem projektów dot. m. in. zasad realizacji projektów, dokumentów programowych oraz sposobu rozliczania wydatków. Online - 23 lutego 2021 r. - więcej
-----------------------------------------------------------------------------------
2.02.2021 r.


Spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli PUP z Dolnego Śląska. Zgłaszanie zmian do projektów i zawierania aneksów do umów na środki FP do wydatkowania w 2021 roku w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER. Online - 9 lutego 2021 r. - więcej

---------------------------------------------------------------------------------
29.06.2020 r.

Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 - spotkanie szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów. Wrocław, 9 lipca 2020 r. - więcej
--------------------------------------------------------------------------------------------
13.01.2020 r


Nabór nr POWR.01.01.01-IP.10-02-001/20. Spotkanie szkoleniowe dla PUP Subregion Wrocławski i Subregion Wałbrzyski. Wrocław, 21 stycznia 2020 roku godz. 8.00 - więcej

Nabór nr POWR.01.01.01-IP.10-02-001/20. Spotkanie szkoleniowe dla PUP Subregion Legicko-Głogowski i Subregion Jeleniogórski. Wrocław, 21 stycznia 2020 roku godz. 12.00 - więcej

-------------------------------------------------------------------------------------------------

18.11.2019 r


Spotkanie szkoleniowe pt. Podsumowanie wdrażania projektów pozakonkursowych PUP realizowanych w ramach Podziałania 1.1.1 PO WER oraz plany na drugą połowę obecnej perspektywy. Wrocław - 26 listopada 2019 roku - więcej

                                                                                                                 

3.06.2019 r.

Spotkanie dla Beneficjentów (PUP) PO WER. Podsumowanie wrażania projektów realizowanych w ramach Podziałania 1.1.2 PO WER-Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (IZM) - Wrocław 12.06.2019 r.

Zapraszamy Beneficjentów - Powiatowe Urzędy Pracy na spotkanie dotyczące posumowania wdrażania projektów pozakonkursowych PUP w ramach Podziałania 1.1.2 PO WER - Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (IZM)

Tematy jakie będziemy omawiali na spotkaniu to:
1. Podział alokacji w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
2. Ogłoszone nabory na projekty pozakonkursowe PUP w Poddziałaniu 1.1.2 (IZM)
3. Środki zakontraktowane i rozliczone w Poddziałaniu 1.1.2 (IZM)            
4. Instrumenty i usługi rynku pracy realizowane w  projektach pozakonkursowych PUP w latach 2015-2018
5. Realizacja wskaźników produktu i rezultatu w ramach Poddziałania 1.1.2 (IZM)            
6. Problemy w realizacji wdrażanych projektów poddziałania 1.1.2 POWER i działania naprawcze.
7. Przechowywanie dokumentacji projektowej. 
 
Spotkanie zostanie zorganizowane 12 czerwca 2019 r. (środa)
w  Hotelu Patio we Wrocławiu.
ul. Kiełbaśnicza 25,
w godzinach 10:00 - 14:00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłania poniższego formularza zgłoszenia.

Pobierz formularz zgłoszenia na spotkanie 

Wypełniony formularz zgłoszenia prosimy przesłać do 7 czerwca 2019 r. (piątek) na adres: marcin.szewczak@dwup.pl .

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia prześlemy do 10 czerwca br. na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie.

W przypadku zbyt dużego zainteresowania mamy prawo ograniczyć ilość zgłoszonych uczestników spotkania oraz zakończyć wcześniej przyjmowanie zgłoszeń.

Nie pokrywamy dodatkowych kosztów związanych z udziałem w spotkaniu (np. parking, bilety, noclegi).


-------------------------------------------------------------------------------------------------

21.08.2018r.

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, związane z planowanym ogłoszeniem naboru nr POWR.01.01.01-IP.10-02-001/18

W związku z planowanym naborem  w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla Powiatowych Urzędów Pracy zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. naboru.
Spotkanie dla wnioskodawców  w ramach ww. naboru zostanie zorganizowane w dniu 28.08.2018r. we Wrocławiu, w godzinach 10:00 - 14:30 - formularz zgłoszeniowy 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w spotkaniu proszone są o wypełnienie w/w formularza zgłoszeniowego i przesłanie go (do 24.08. 2018r. do godziny 11.00) na adres: marcin.szewczak@dwup.pl

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie do dnia 27 sierpnia br. na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie" uzupełnione o informację wskazującą dokładny adres realizacji spotkania. W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniach Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zastrzega sobie możliwość: ograniczenia liczby osób zgłoszonych na formularzu z jednej instytucji, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
 
Organizator nie ponosi kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniach.
 
4.06.2018r.

Szkolenie  dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 POWER - Wrocław, 12 czerwca 2018 r.


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje szkolenie „Zamykanie projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 1.2 POWER" dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz - Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielanie z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - projekty konkursowe.
Spotkanie dla Beneficjentów zostanie zorganizowane w dniu  12.06.2018r. , Hotel Invite przy ul. Hubskiej 54 we Wrocławiu

Formularz zgłoszeniowy – pobierz plik

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w spotkaniu proszone są o wypełnienie w/w formularza zgłoszeniowego i przesłanie go (do 8 czerwca 2018r. do godziny 11.00) na adres marcin.szewczak@dwup.pl
Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie do dnia 11 czerwca br. na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne uzupełnione o informację wskazującą dokładny adres realizacji spotkania".

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniach Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zastrzega sobie możliwość: ograniczenia liczby osób zgłoszonych na formularzu z jednej instytucji i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
Organizator nie ponosi kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniach.

Prezentacja ze spotkania oraz materiał "Pytania Beneficjentów i odpowiedzi DWUP" - pobierz pliki

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.03.2017r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje szkolenie dla beneficjentów realizujących projekty w ramach w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielanie z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - projekty konkursowe.
 
 
Szkolenie dla realizatorów projektów zostanie zorganizowane w dniu 13.03.2017r. w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu, Al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, sala 306A III piętro - formularz zgłoszeniowy (formularz należy przesłać do 10 marca 2017r. do godziny 12.00)
 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie właściwego dla danego spotkania formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres grzegorz.kucharski@dwup.pl
 
Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie do dnia: 10 marca br. do godziny 12.00 na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne uzupełnione o informację wskazującą dokładny adres realizacji spotkania".

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniach Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zastrzega sobie możliwość: ograniczenia liczby osób zgłoszonych na formularzu z jednej instytucji i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

Organizator nie ponosi kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniach.