Planowane ogłoszenie naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy.