Spotkania informacyjne dla potencjalnych, projektodawców – 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - projekty konkursowe