Wyszukiwarka Instytucji Pośredniczącej

Powrót

Materiał informacyjny dotyczący procesu zarządzania zmianami w projektach finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).