Ogłoszenie naboru wniosków na realizację projektów konkursowych - konkurs nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/16