Nabór wniosków na realizację projektów konkursowych wspierających osoby młode na rynku pracy - województwo dolnośląskie. Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.10-02-002/15