W tej sekcji znajdziesz przekierowanie do serwisu Mapa Dotacji UE, w którym znajdują się informacje o wszystkich projektach realizowanych w Polsce z Funduszy Europejskich. Zobaczysz tutaj również listę wszystkich projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich.
- serwis w którym znajdują się informacje o wszystkich projektach realizowanych z Funduszy Europesjkich w Polsce
- lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020
- lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym


Informacja o projekcie PT PO WER - przejdź