Uroczyście posumowaliśmy wdrażanie programów PO WER 2014-2020 i RPO WD 2014-2020