Prawo zamówień Publicznych w projektach FEDS 2021-2027 - 15 maja 2023 r. - szkolenie online