Szkolenia - "Wprowadzenie do nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027- wsparcie dla JST"