Wprowadzenie do nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 - Webinarium, 26 stycznia, online.