Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla PO WER na 2020 rok . Aktualizacja.