Komunikat w sprawie zamieszczonego w Harmonogramie konkursu z Poddziałania 1.2.1 - projekty z zakresu kompleksowej aktywizacji zawodowej