Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 - spotkanie szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów. Wrocław, 9 lipca 2020 r.