Nabór nr POWR.01.01.01-IP.10-02-001/20. Spotkanie szkoleniowe dla PUP Subregion Wrocławski i Subregion Wałbrzyski. Wrocław, 21 stycznia 2020 roku godz. 8.00.